AFKORTINGBENAMING VOLUITBETEKENIS /OPMERKING
c.s. cum suis met de zijnen
co.gehuwd met of en zijn/haar echtgeno(o)t(e)
dl.deel
erfg.erfgenaam / erfgenamen
ges.gesaais / gezaaiste bezaaien akkerland
gnt.genaamtgenaamd
gr.groot
hg.herengoed
Hr/Vr Heer / Vrouwe
j.m. / jm of j.d. / jd jonge man/dochterjongeman:
werd ook gebruikt als op de persoon in kwestie de kwalificatie jong eigenlijk niet meer van toepassing was en bijvoorbeeld reeds Abraham had gezien; het geeft echter aan dat deze persoon nog niet eerder getrouwd is geweest]
jonge dochter:
dit “jonge” zegt niets over de leeftijd; het werd ook gebruikt als de betreffende persoon geen jonge bloem meer was, maar nog niet eerder in het huwelijksbootje was gestapt.
mld.molderoppervlaktemaat
mrg.mergen / morgenoppervlaktemaat
NNoord
n.u.Nomuni uxoris optredend voor zijn echtgenote
OOost
sch.schepel oppervlaktemaat
ss./stv.stuivers
v.h.voor hun / van hun / voor het
voorn.voornoemd / en
vss.voorssegte / voornoemde
WWest
ZZuid
z.v./d.v.zoon van/dochter van
zlw.zaalweer
dom.dominus = "heer"hier meestal gebruikt in de betekenis van "dominee".
VDM Verbi Divini Minister = bedienaar van het Goddelijk woord.predikant / dominee
Col. of Coll.Colonelkolonel
att. / attest./ attestattestatieis een document dat mensen (individuen of gezinnen) mee kunnen krijgen wanneer ze overgaan van de ene kerk naar de andere
proclam: of p(ro)cl.proclamatienafkondigingen
gepcl. of gep[ro]cl. geproclameerdafgekondigd
pastor loci"pastor loci" (Latijns)"de herder ter plaatse" bedoeld is hier uiteraard de zieleherder dus de predikant / dominee ter plaatse.

Comments are closed.